भूमिकास्थान नगरपालिका

भूमिकास्थानमा नमुना युवा नगर सभा सम्पन्न

२०७८ माघ २१

टेकराज भुसाल,मिकास्थान । भूमिकास्थान नगरपालिकामा नगरस्तरीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रम शुक्रबार नमुना युवा नगर सभा गरेर सम्पन्न भएको छ।