भूमिकास्थान नगरपालिका

भुमिकास्थानमा खोस्टा (पोस्कर) बाट हस्तकला विभिन्न उत्पादन सम्बन्धी ३० दिने सिपमुलक तालिम सम्पन्न

२०८० कार्तिक १२

विकास सुनार भूमिकास्थान। "कृषी पर्यटन , उद्योग र स्वरोजगार समृद् भूमिकास्थानको मूल आधार " मकैको खोस्टा ( पोस्कर ) बाट हस्तकला विभिन्न उत्पादन सम्बन्धी ३० दिने सिपमुलक तालिम सम्पन्न भएको छ।