सन्धिखर्क नगरपालिका

स्थानीय निर्बाचन २०७८ को आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारहरु बिच बैठक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

२०७९ बैशाख १४

अशोक खनाल ,सन्धिखर्क।स्थानीय निर्बाचन २०७८को  आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकार हरु बिच बैठक अन्तक्रिर्या कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।